Tanečný kurz od našej choreografky detských osláv

Erika je naša animátorka a zároveň choreografka detských osláv. Má dlhoročné skúsenosti s trénovaním detí a minidisco show.
Aktuálne vedie aj Anglický tanečný kurz pre deti od 7 rokov a začiatkom roka 2014 otvára novú skupinu.
Deti sa vrámci tohto kurzu učia základy rôznych tanečných štýlov – balet, ľudový tanec, moderný tanec, hip hop, tance iných národov a ako bonus aj spoločenské a latinskoamerické tance.
Počas celého kurzu sú vedené k jednotlivým štýlom tak, aby získali všeobecný prehľad a stali sa univerzálnymi tanečníkmi. Ak Vaše dieťa chodí už do konkrétneho súboru zameraného na jeden tanečný štýl, tento kurz mu môže zlepšiť profil a otvoriť ďalším technikám.
Cena tanečného kurzu na mesiac, t.j. 4-5 tanečných 90min.lekcií:

počet prihlásených detí 14-15:            15 eur/mesačne/dieťa

počet prihlásených detí 12 -13:           18 eur/mesačne/dieťa

počet prihlásených detí 10-11:             21 eur/mesačne/dieťa

V cene je zahrnutá výučba tanečnej konverzácie v anglickom jazyku a tiež vyzdvihovanie detí zo školy, ak navštevujú ZŠ Nevädzova priamo Erikou a ich vrátenie po tréningu späť do školy.

Koná sa zatiaľ každý utorok v čase od 14:00- 15:30 v priestoroch Spoločenského domu Trávniky na Nevädzovej ul., v Bratislave (hneď vedľa OC Retro). Od januára 2014 budú otvorené ďalšie skupiny podľa záujmu. Viac informácií u Eriky Viragovej na tel. čísle 0907 288 446 alebo na e-maily:  erika.viragova18@gmail.com.
A ešte bonus na záver :):